Mateřská škola U Potůčku

Mateřská škola U Potůčku je tady pro Vás již od 1.9.2010.

Pro Vaše děti jsme vytvořili jedinečnou vzdělávací nabídku.

Kontaktujte nás

Příměstský tábor
pro děti předškolního věku

0Spolek Centrum Potůček připravuje již osmým rokem pro Vaše děti tradiční  příměstský tábor.

Termín: 15.7.-23.8. 2024 po jednotýdenních turnusech, turnusů je možné využít i více.

Děti je možné do tábora umístit ve dnech Pondělí-Pátek od 7:00-16:30 hodin

Cena: 2.200,-Kč/ dítě a týden. Pro děti z MŠ U Potůčku 1. 900,-Kč.

V ceně je zahrnut 4x oběd, dopolední a odpolední svačina a pitný režim v místě zázemí školky, materiál, jízdné a vstupné.

Maximální počet dětí: 13

Na co se děti mohou těšit?

Na skvělý program plný zábavy, her, poučení a alespoň jeden celodenní výlet v rámci každého turnusu. Vzhledem k zaměření MŠ U Potůčku na lesní pedagogiku, budou děti většinu času trávit venku. Činnosti budou zaměřeny na poznávání živé i neživé přírody, pozorování, experimenty, hry v přírodě a další,  jízda a péče o naše koníky.

MŠ U Potůčku se nachází v těsné blízkosti Ještědského hřebene, a proto nabízí optimální podmínky pro realizaci takovýchto aktivit.

Jako zázemí bude sloužit objekt školky. Zde mohou malé děti, které jsou po obědě zvyklé chodit spát, odpočívat.

Na děti budou dohlížet a aktivity organizovat zkušení kvalifikovaní vedoucí.

V případě zájmu kontaktujte Renata Rydvalová
Tel. 724 574 857, [email protected]

podmínky dané provozovatelem
http://www.skolkaupotucku.cz/wp-content/uploads/podminky-dane-provozovatelem.pdf

přihláška
https://skolkaupotucku.cz/wp-content/uploads/2024/03/prihlaska.doc

Zajímavé projekty

S malými Debrujáry zkoumáme, experimentujeme, pozorujeme živou i neživou přírodu kolem nás

Již od roku 2011 jsme členem Asociace malých debrujárů České republiky www.debrujar.cz a již dvakrát jsme získali 3. místo v celostátním poháru vědy- olympiády fyziky a dalších věd.

V MRKVIČCE se vzděláváme v ekologické výchově

Jsme aktivně zapojeni do projektu MRKVIČKA, který realizuje Střevlík (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje) a jehož cílem je podpořit předškolní ekologickou výchovu v Libereckém kraji.

Společně s rodiči breptíme v kroužku Breptálek

Kroužek Breptálek realizujeme v naší mateřské školy za finanční podpory Ministertva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Rodiče s dětmi se při společných setkáních seznamují se cvičeními a hrami zaměřenými na logopedickou prevenci, na podporu přirozené komunikace, podněcování řečových schopností a dovedností.

Se sdružením Surya podporujeme naše kamarády v Himalájích

Sběrem papíru a dalšími příspěvky nejen, že šetříme lesy, ale výdělek zasíláme sdružení Surya na podporu našich kamarádů ze Sluneční školy v Kargyaku.

Zkoumáme vesmír v rámci projektu Nuclio

Jsme zapojeni do mezinárodního projektu Meet our Neighbours, který má za cíl podpořit vnímání vesmíru více smysly.

Pravidelně se setkáváme s našimi kamarády s postižením

Kamarády máme i mezi dětmi z MŠ a ZŠ pro tělesně postižené v Liberci, se kterými se pravidelně setkáváme. Hrajeme si, vyrábíme, posloucháme příběhy a trávíme spolu skvělý čas.

Zkoumáme svět včel

Za finanční podpory Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor realizuje náš spřízněný spolek Centrum Potůček zajímavé projekty zaměřené na život včel a jejich význam nejen pro lidi, ale pro celý ekosystém. Pravidelně se s dětmi podílíme na aktivitách v rámci těchto projektů.