Mateřská škola U Potůčku

Mateřská škola U Potůčku je tady pro Vás již od 1.9.2010.

Pro Vaše děti jsme vytvořili jedinečnou vzdělávací nabídku.

Kontaktujte nás

Ceník

celý den 7:30-16:30 školné stravné- snídaně, oběd, svačina Měsíční školné+stravné
5 dní v týdnu 5 700 1 660 7 360
4 dny v týdnu 4 700 1 328 6 028
3 dny v týdnu 4 300 996 5 296
2 dny v týdnu 3 400 664 4 064
dopoledne/odpoledne 7:30-12:00/12:00-16:30 školné stravné- snídaně, oběd / oběd, svačina Měsíční školné+stravné
5 dní v týdnu 3 900 1 380 5 280
4 dny v týdnu 2 900 1 104 4 004
3 dny v týdnu 2 200 828 3 028
2 dny v týdnu 1 900 552 2 452

Sleva pro sourozence a předškoláky, kteří jsou již alespoň jeden školní rok zapsáni v naší MŠ k docházce: 20 % slevu ze školného.

Zajímavé projekty

S malými Debrujáry zkoumáme, experimentujeme, pozorujeme živou i neživou přírodu kolem nás

Již od roku 2011 jsme členem Asociace malých debrujárů České republiky www.debrujar.cz a již dvakrát jsme získali 3. místo v celostátním poháru vědy- olympiády fyziky a dalších věd.

V MRKVIČCE se vzděláváme v ekologické výchově

Jsme aktivně zapojeni do projektu MRKVIČKA, který realizuje Střevlík (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje) a jehož cílem je podpořit předškolní ekologickou výchovu v Libereckém kraji.

Společně s rodiči breptíme v kroužku Breptálek

Kroužek Breptálek realizujeme v naší mateřské školy za finanční podpory Ministertva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Rodiče s dětmi se při společných setkáních seznamují se cvičeními a hrami zaměřenými na logopedickou prevenci, na podporu přirozené komunikace, podněcování řečových schopností a dovedností.

Se sdružením Surya podporujeme naše kamarády v Himalájích

Sběrem papíru a dalšími příspěvky nejen, že šetříme lesy, ale výdělek zasíláme sdružení Surya na podporu našich kamarádů ze Sluneční školy v Kargyaku.

Zkoumáme vesmír v rámci projektu Nuclio

Jsme zapojeni do mezinárodního projektu Meet our Neighbours, který má za cíl podpořit vnímání vesmíru více smysly.

Pravidelně se setkáváme s našimi kamarády s postižením

Kamarády máme i mezi dětmi z MŠ a ZŠ pro tělesně postižené v Liberci, se kterými se pravidelně setkáváme. Hrajeme si, vyrábíme, posloucháme příběhy a trávíme spolu skvělý čas.

Zkoumáme svět včel

Za finanční podpory Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor realizuje náš spřízněný spolek Centrum Potůček zajímavé projekty zaměřené na život včel a jejich význam nejen pro lidi, ale pro celý ekosystém. Pravidelně se s dětmi podílíme na aktivitách v rámci těchto projektů.