Mateřská škola U Potůčku

Mateřská škola U Potůčku je tady pro Vás již od 1.9.2010.

Pro Vaše děti jsme vytvořili jedinečnou vzdělávací nabídku.

Kontaktujte nás

Spolek

Centrum Potůček je spolek (dříve občanské sdružení) skvělých lidí,
kteří mají rádi přírodu a šťastný dětský smích.

Mezi naše hlavní činnosti patří především:
Vzdělávací, osvětová a publikační činnost v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje zaměřená především na děti předškolního a školního věku.
Organizování výchovně vzdělávacích akcí a programů především pro děti předškolního a školního věku.

Naše projekty

Naše zahrada plná tajemství

Financováno z rozpočtu Libereckého kraje.

1. 1. 2018 – 30. 9. 2019

V rámci projektu je rekonstruována školní zahrada v přírodním stylu se zaměřením na medonosné rostliny. Bude vybudována venkovní učebna a kompost. Zároveň je realizován ekovýchovný program, který dětem přiblíží život (nejen) v ekosystému naší zahrady.

Celoroční ekovýchovný projekt v MŠ – Proč mizí motýli?

Financováno z rozpočtu Libereckého kraje.

1. 9. 2019 – 30. 6. 2020

Tento projekt volně navazuje na projekt Naše zahrada plná tajemství, v rámci nějž děti objevovaly školní zahradu jako ekosystém. Během výše zmíněného projektu se ukázalo, že zahrada se po rekonstrukci stala opravdovým rájem pro různé druhy hmyzu. Především mnohými druhy motýlů jsou děti zcela unešeny.

Proto jsme se rozhodli v ekovýchovných aktivitách pokračovat a děti formou experimentů a pozorování seznámit s našimi druhy motýlů a jejich životním cyklem.

Výstupem projektu je publikace pro děti s příběhem na téma motýli. Našimi aktivitami chceme zároveň upozornit veřejnost na problematiku ubývání hmyzu a opylovačů v přírodě.

Naše publikace

Naše environmentální publikace jsou určeny především dětem předškolního a mladšího školního věku a vycházejí přímo z „každodenního“ života dětí  z našeho spolku a ze školky U Potůčku.

V případě zájmu o publikace nás kontaktujte na [email protected]


Putování malé housenky | Cena: 100,-Kč + poštovné a balné | ISBN 978-80-907637-0-8

Náhled > Putování malé housenky


Žabí příběh | Cena: 100,-Kč + poštovné a balné

Náhled > Žabí příběh


Včelí poslání | Cena: 100,-Kč + poštovné a balné

Náhled > Včelí poslání


Bodlinkovo dobrodružství | Cena: 100,-Kč + poštovné a balné

Náhled > Bodlinkovo dobrodružství


Divoká zvířata v ZOO (česko – německá) | Cena: 100,-Kč + poštovné a balné

Náhled > Divoká zvířata v ZOO

 

Zajímavé projekty

S malými Debrujáry zkoumáme, experimentujeme, pozorujeme živou i neživou přírodu kolem nás

Již od roku 2011 jsme členem Asociace malých debrujárů České republiky www.debrujar.cz a již dvakrát jsme získali 3. místo v celostátním poháru vědy- olympiády fyziky a dalších věd.

V MRKVIČCE se vzděláváme v ekologické výchově

Jsme aktivně zapojeni do projektu MRKVIČKA, který realizuje Střevlík (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje) a jehož cílem je podpořit předškolní ekologickou výchovu v Libereckém kraji.

Společně s rodiči breptíme v kroužku Breptálek

Kroužek Breptálek realizujeme v naší mateřské školy za finanční podpory Ministertva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Rodiče s dětmi se při společných setkáních seznamují se cvičeními a hrami zaměřenými na logopedickou prevenci, na podporu přirozené komunikace, podněcování řečových schopností a dovedností.

Se sdružením Surya podporujeme naše kamarády v Himalájích

Sběrem papíru a dalšími příspěvky nejen, že šetříme lesy, ale výdělek zasíláme sdružení Surya na podporu našich kamarádů ze Sluneční školy v Kargyaku.

Zkoumáme vesmír v rámci projektu Nuclio

Jsme zapojeni do mezinárodního projektu Meet our Neighbours, který má za cíl podpořit vnímání vesmíru více smysly.

Pravidelně se setkáváme s našimi kamarády s postižením

Kamarády máme i mezi dětmi z MŠ a ZŠ pro tělesně postižené v Liberci, se kterými se pravidelně setkáváme. Hrajeme si, vyrábíme, posloucháme příběhy a trávíme spolu skvělý čas.

Zkoumáme svět včel

Za finanční podpory Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor realizuje náš spřízněný spolek Centrum Potůček zajímavé projekty zaměřené na život včel a jejich význam nejen pro lidi, ale pro celý ekosystém. Pravidelně se s dětmi podílíme na aktivitách v rámci těchto projektů.