Mateřská škola U Potůčku

Mateřská škola U Potůčku je tady pro Vás již od 1.9.2010.

Pro Vaše děti jsme vytvořili jedinečnou vzdělávací nabídku.

Kontaktujte nás

Přírodě blízké harmonické prostředí

Mateřská škola U Potůčku se nachází na rozhraní Horního a Dolního Hanychova v klidném, příjemném a všemi smysly pozitivně vnímaném prostředí.

Kvalitní vzdělávací program

Od 1.9.2010 jsme zařazeni v Rejstříku škol a školských zařízení vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR. To znamená, že musíme splňovat veškerá kritéria daná zákonem vztahující se k předškolní vzdělávací činnosti.

Individuální přístup

Vzhledem k malé skupince dětí (max.13) je zajištěn zcela individuální přístup.

Přijímání dětí již od 2 let věku

Prostředí mateřské školy je optimální i pro děti od 2 let věku, které se díky individuálnímu přístupu lépe vyrovnají s odloučením od rodičů a s novým prostředím mateřské školy. Nicméně počet míst pro děti mladších 3 let je omezen.

Souznění se životním prostředím

Maximální pobyt v lese je součástí našeho uceleného program environmentální výchovy, přírodovědně technického vzdělávání a programů lesní pedagogiky. Důraz je kladen na vlastní pozorování, zkoumání, experimenty a prožitky, které jsou hlavním obsahem našich každodenních aktivit.

Zvířecí farmu

Koníci, kozlíci, ovečky a další naši zvířecí kamarádi jsou nedílnou součástí života v naší mateřské škole.

Německý jazyk

Seznamování se s německým jazykem hravou formou a návštěvy naší německé partnerské mateřské školy jsou pro děti příjemným zpestřením.

Základní školu

Líbilo se nám u nás? Můžete pokračovat v podobném duchu i v naší základní škole.

Plno dalších zážitků a poznání

S dětmi chodíme bruslit, lyžovat, do divadel, muzeí, galerií, na exkurze a společně navštěvujeme další zajímavá místa, která přispívají k rozvoji dovedností, schopností a zdravého životního stylu našich dětí.

Kvalifikovaný tým pedagogů

Výchovná a vzdělávací činnost je vykonávána pedagogy s patřičnou odbornou kvalifikací, čímž je v návaznosti na zpracovaný vzdělávací program zaručena kvalita vzdělávání a dalšího rozvoje dětí.

Chcete se dozvědět více o našem týmu pedagogů?

Zajímavé projekty

S malými Debrujáry zkoumáme, experimentujeme, pozorujeme živou i neživou přírodu kolem nás

Již od roku 2011 jsme členem Asociace malých debrujárů České republiky www.debrujar.cz a již dvakrát jsme získali 3. místo v celostátním poháru vědy- olympiády fyziky a dalších věd.

V MRKVIČCE se vzděláváme v ekologické výchově

Jsme aktivně zapojeni do projektu MRKVIČKA, který realizuje Střevlík (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje) a jehož cílem je podpořit předškolní ekologickou výchovu v Libereckém kraji.

Společně s rodiči breptíme v kroužku Breptálek

Kroužek Breptálek realizujeme v naší mateřské školy za finanční podpory Ministertva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Rodiče s dětmi se při společných setkáních seznamují se cvičeními a hrami zaměřenými na logopedickou prevenci, na podporu přirozené komunikace, podněcování řečových schopností a dovedností.

Se sdružením Surya podporujeme naše kamarády v Himalájích

Sběrem papíru a dalšími příspěvky nejen, že šetříme lesy, ale výdělek zasíláme sdružení Surya na podporu našich kamarádů ze Sluneční školy v Kargyaku.

Zkoumáme vesmír v rámci projektu Nuclio

Jsme zapojeni do mezinárodního projektu Meet our Neighbours, který má za cíl podpořit vnímání vesmíru více smysly.

Pravidelně se setkáváme s našimi kamarády s postižením

Kamarády máme i mezi dětmi z MŠ a ZŠ pro tělesně postižené v Liberci, se kterými se pravidelně setkáváme. Hrajeme si, vyrábíme, posloucháme příběhy a trávíme spolu skvělý čas.

Zkoumáme svět včel

Za finanční podpory Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor realizuje náš spřízněný spolek Centrum Potůček zajímavé projekty zaměřené na život včel a jejich význam nejen pro lidi, ale pro celý ekosystém. Pravidelně se s dětmi podílíme na aktivitách v rámci těchto projektů.